Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν

• ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
• ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
• ΝΕΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ